måndag 18 februari 2013

Vem bär ansvaret?

http://www.newsmill.se/artikel/2013/02/01/vita-feminister-sviker-oss-muslimer
http://www.newsmill.se/artikel/2013/02/13/f-r-guds-skull-hj-lp-till

Ovanstående länkar har jag funderat lite kring..Till viss del så håller jag med och till viss del kan jag inte alls känna att det är något som jag personligen behöver ta ansvar för.
Absolut så tycker jag det är så ynkligt av dina feministiska systrar att dem inte ställer upp för dig och er muslimska kvinnor men vad kan man annat vänta av "uppmärksamhetstörstandepengabrännare"
Självklart vill jag inte att någon människa varken man eller kvinna skall  behöva bli illa behandlad någonstans i världen och framförallt inte i mitt land oavsett vilken nu orsaken må vara om man nu naivt får drömma. Men i den drömtillvaron lever vi inte ännu långt därifrån.
 Vi lever i dag i Sverige i ett samhälle i förfall som jag anser kan tillskrivas det mångkulturella experimentet,  våra politikers cyniskhet och verklighetsfrämmande tjänstemän som handlar huvudlöst i godhetens tecken och inte minst  en förljugen media med allt mer rabiata företrädare. Allt detta parat med en religiös särbehandling främst av islam som i detta fallet en ideologi som hela tiden orsakar problem anser jag.
Varför  sker då denna särbehandling kan man fråga sig då vi skall anses vara ett sekulärt samhälle och vår egen kristendom är knuffad åt sidan vilket inte stör mig nämnvärt då jag anser att religioner vilket sort det må vara inte skall påverka moderna samhällen och framförallt inte i Sverige.

 Med det gör det likt förbannat det ser vi bevis på  nästan dagligen flickor "faller från balkonger" kvinnor/flickor vandrar runt i den mån dom får förklädda till oigenkännlighet, barn gifts bort, barn omskärs pojkar som flickor,månggifte, segregerade badtider, gym endast för kvinnor på 2000-talet i Sverige. Infantilt så det förslår.
Nu är jag visserligen inte feminist och kommer aldrig att bli då jag anser att dagens sk feminister  inget tillför längre och dom kan gott hålla sig till att "bränna pengar" det rör mig inte i ryggen.Så detta upprop gäller inte mig i första hand.
 Men jag är svensk och jag är kvinna och jag känner allvarligt talat att dessa ovanstående problem som rör muslimska kvinnor påverkar mitt och vårt svenska samhälle negativt.Självklart är jag för att alla kvinnor som lever i Sverige skall få göra det på lika villkor inte vara förtryckta eller tvingade att vara på ett visst sätt och att få välja själva det anser jag vara lika självklart som luften vi andas.
 Men så har det inte alltid varit i Sverige heller vi har modiga anmödrar att tacka för det kvinnor som slagits för det som vi finner för självklart i dag.Vi svenska kvinnor är lyckligt lottade visst och jag unnar alla kvinnor detsamma men vi har kastat av oss det ok som kyrkan förr böjde våra nackar med under lång tid nu är det dags att ni gör detsamma.

Oavsett så anser jag att detta  är alla sk sekulära och moderata muslimer ansvar.Det måste finnas massvis av er som har flytt från  religiöst förtryck likt artikelförfattaren. Ni skall stå i första ledet och  ni skall ta itu med dessa problem det är ni som skall demonstrera och protestera utanför era moskeer.
Det är ni som skall påverka era mullor och era imamer grundproblemet är en uråldrig ideologi och dess lagar. Man kan inte lösa några som helst problem genom att bara behandla symtomen för problemet.
Vidare anser jag att de som uppenbart inte vill underordna sig Sveriges lagar och acceptera att medeltida seder och bruk inte har någon plats i vårt samhälle oavsett inriktning borde snarast se sig om efter en annan plats att leva på.

-Följer du med vinden kan du bli bortblåst-